Pentru realizarea misiunii si viziunii spitalului si a satisface intr-o masura cat mai mare necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale pacientilor, de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor si referintelor privind Managementul Strategic si Organizational, Managementul Clinic, Etica Medicala si Drepturile Pacientului, respectiv:

  • dezvoltarea activitatii spitalului conform nevoilor de sanatate a populatiei din Municipiul Baia Mare, Judetul Maramures si judetele limitrofe (Satu Mare, Salaj) in vederea asigurarii si imbunatatirii continue a calitatii serviciilor de sanatate si a sigurantei pacientului

  • asigurarii nediscriminatorii a accesului pacientului la serviciile de sanatate, conform nevoilor acestuia, in limita misiunii si a resurselor spitalului

  • respectarii demnitatii umane, a principiilor eticii si deontologiei medicale si a griji fata de sanatatea pacientului

  • orientarii managementului organizational, pe baze clinice, pentru sustinerea asistentei medicale centrate pe pacient

  • abordarii integrate, inter si multidisciplinare a pacientului in managementul de caz

  • promovarii eficacitatii si eficientei prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audit clinic si prin optimizarea procesului decizional

  • asigurarea continuitatii asistentei medicale in cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate si dupa externare prin colaborarea cu medicii de familie si medicii specialisti din ambulator

  • promovarii prin standarde a dezvoltarii culturii organizationale

  • protejarii mediului

 

 Declaratia Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare privind implementarea sistemului de management al calitatii

 

 PLAN DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE IN SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. NICOLAE RUSDEA BAIA MARE AN 2023.pdf

 

Chestionare de satisfactie

 

Analiza Chestionarelor de Satisfactie

Contact

Adresa: Str. Victor Babes nr. 34
cod postal 430092
Localitatea Baia Mare
Judetul Maramures
Romania

Telefon: 0262 276 897 ; 0262 275 995 ; 0262 276 527

Programari telefonice: 0262 422 212
Programarile telefonice se fac de Luni - Vineri intre orele 07:00-15:00

Fax: 0262 276 730

Email:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

Adresa electronica de contact pentru intrebari si sesizari:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

 

Informatii privind Securitatea si Confidentialitatea datelor

 

Localizare

Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 27089
© 2024 Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare