Pacienții vor lua la cunoștință de prevederile ordine interioară care-i privesc și se vor angaja să le respecte prin semnarea consimțământul informat.

Regulile de ordine interioară al pacienților cuprinde obligaţiile acestora în legătură cu modul lor de comportare pe perioada internării și sunt în legătură cu următoarele aspecte:

 • Prezentarea tuturor actele necesare la internare care să ateste calitatea de asigurat și trimiterea de către medicul de familie (exceptînd situațiile de prezentare în regim de urgență).

 • Predarea fără întârziere a hainelor şi încălţămintei de stradă la garderoba institutiei sau aparținătorului care îl însoțește, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării și numai în interiorul institutiei.

 • Să ia la cunoştinţă, să înțeleagă și să respecte tratamentul medical explicat de către medicul curant pe care şi-l asumă prin semnătură pe consimțământul informat.

 • Informarea imediată a medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.

 • Respectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament, etc. iar procurarea de medicamente din afara institutiei să fie permisă numai de medicul curant.

 • Pacienții vor avea o atitudine respectuoasă față de personalului (ne)medical din institutie și sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să respecte regulile de menţinere a curăţeniei în instituție și regulile de ordine interioară :realizarea igienei corporale, aerisirea sau curățenia în saloane, respectarea liniștii în perioadele de odihnă, nefolosirea telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă, programul de servire a meselor, păstrarea alimentelor alterabile, respectarea regulilor în legătură cu efectuarea vizitelor, achitarea serviciilor cu plată).

 • Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul institiei, inventarul salonului sau a secției şi folosirea cu grijă și corectă a instalaţiilor sanitare, electrice sau de orice fel la dispoziție, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse (personal sau de către aparținătorii și vizitatorii săi).

 • În salon sunt interzise consumul alimentelor contraindicate de medicul curant sau a celor alterabile, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, fumatul sau jocurile de noroc.

 • Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatoriu iar deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia personalului medical. În afara perioadelor stabilite pentru repaus sau a celor de vizită medicală, pacientul se poate deplasa pentru recreere sau cumpărături, în curtea interioară a institutiei;

 • Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat și imediat ce este posibil, asistentei de salon, medicului curant care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.

 • Este cu desăvârşire interzisă părăsirea institutiei fără bilet de voie semnat de medicul curant şi aprobat de medicul şef de secţie (inlocuitorul său).

 • Plecarea din institutie, atunci când starea pacientului o permite, este permisă pentru următoarele motive justificate: ridicarea ajutorului de boală sau a pensiei sau la solicitarea expresă a unor instituţii ale statului.

 • În mod cu totul excepţional (calamităţi, chemări ale comisiei de expertiză, probleme familiare sau probleme personale urgente) se pot acorda pacienților invoiri, la propunerea medicului curant și cu aprobarea medicului şef de secţie (inlocuitorul său).

 • Pacienții sunt obligaţi să explice membrilor familiilor si sa lămurească pe aparţinători în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile pacienților pe timpul internării și după externare.

 • Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare și să continue efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandărilor medicului curant.

Contact

Adresa: Str. Victor Babes nr. 34
cod postal 430092
Localitatea Baia Mare
Judetul Maramures
Romania

Telefon: 0262 276 897 ; 0262 275 995 ; 0262 276 527

Programari telefonice: 0262 422 212
Programarile telefonice se fac de Luni - Vineri intre orele 07:00-15:00

Fax: 0262 276 730

Email:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

Adresa electronica de contact pentru intrebari si sesizari:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

 

Informatii privind Securitatea si Confidentialitatea datelor

 

Localizare

Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 27089
© 2024 Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare